Вівторок, 20.08.2019, 01:27
Сайт РМО вчителів фізики Якимівського району
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна 2012-2013 н.р. Реєстрація Вхід
Форма входу

Меню сайту

Статистика

Сонячна система

Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів фізики

у 2012-2013 навчальному році

 У 2012-2013 навчальному році РМО вчителів фізики і астрономії налічувало 23 викладача. Якісний аналіз вчителів свідчить про високий кадровий потенціал. Із зазначеної кількості педагогів всі мають вищу освіту, з них 20 вчителів відповідну фахову освіту.

Кваліфікаційні категорії вчителів:

-         «спеціаліст» - 4 (17%);

-          «спеціаліст ІІ категорії» - 2 (9%);

-          «спеціаліст І категорії» - 9 (39%);

-          «вища категорія» - 8 (35%).

                                       Звання:

-         «старший вчитель» - 4 (17%);

-          «вчитель методист» - 1 (4%).

У складі РМО вчителів фізики та астрономії працюють учителі, які є творчими особистостями, уміють співвідносити свій досвід з умовами навчання, використовують раціональні форми організації уроків фізики, ефективні методи, прийоми і способи досягнення мети.

Методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії працювало перший рік над науково-методичною темою «Науково-методичне забезпечення розвитку творчої особистості учня на уроках фізики та астрономії засобами відкритого освітнього середовища».

Робота РМО була спрямована на виконання основних завдань:

-         поширення досвіду роботи вчителів, які ефективно використовують ІКТ у навчально-виховному процесі;

-         підготовка вчителів фізики до роботи в умовах реформування фізичної освіти та оволодіння нормативними документами;

-         методичне забезпечення учителів щодо реалізації компетентнісної моделі навчання в контексті шкільної фізичної освіти;

-         посилення методичного забезпечення роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів;

-         активізація роботи віртуального методичного об’єднання вчителів фізики.

З метою підвищення рівня педагогічної майстерності, творчого потенціалу вчителів та на реалізацію зазначених завдань було проведено 3 теоретичних засідань РМО з тем:

- «Методичні рекомендації щодо викладання фізики у 2012-2013 н.р. Методична компетенція як складова професійної компетенції учителів фізики»;

- «Використання взаємозв’язку фізики та математики на уроках у середній школі»;

- «Аспекти запровадження задачного підходу до вивчення фізики».

На засіданнях РМО було розглянуто наступні питання:

-         структура професійної компетенції вчителів фізики та астрономії (Федорова Ж.С.);

-         функції знання в становленні особистості учнівської молоді (Гаєнко Т.О.);

-         складові компетенції, що утворюють змістовний компонент компетентності (Строкань С.О.);

-         структура методичної компетенції вчителів фізики та астрономії (Арестенко Г.П.);

-         обумовленість ефективного використання взаємозв’язку фізики і математики на уроках у середній школі (Ілюхіна Н.М.);

Найбільш змістовними були виступи:

-         шляхи ефективної реалізації міжпредметних зв’язків фізики і математики (Карабут Г.А.);

-         особливості та трудності опрацювання поняття функції, одного з центральних математичних понять у шкільному курсі фізики (Федорова Ж.С.);

-         аналіз причин зниження рівня шкільної фізичної освіти, пов’язаних з проблемами математичної обізнаності (Гаєнко Т.О.);

-         розвиток пізнавального інтересу учнів та підвищення якості навчання засобами розв’язання експериментальних задач вчителями фізики (Дриндін В.В.);

-         аспекти задачного підходу до вивчення фізики (Кононіхіна І.І.).

Активними учасниками засідань РМО протягом навчального року були вчителі Якимівської гімназії Кононіхіна І.І., Якимівської ЗОШ №3 Гаєнко Т.О., Червоноармійської ЗОШ Арестенко Г.П., Азовської ЗОШ Федорова Ж.С.

Між засіданнями РМО вчителями фізики проводились відкриті уроки з комп’ютерною підтримкою, предметні тижні; робота вчителів зі здібними, обдарованими учнями, шляхом залучення їх до шкільних, районних олімпіад, науково-дослідницької діяльності. Велась активна підготовка учнів 11 класу до державної підсумкової атестації та до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

З метою виявлення та стимулювання творчих пошуків педагогів, піднесення ролі вчителя у суспільстві, поширення педагогічного досвіду був проведений Всеукраїнський конкурс «Учитель року» в 2012-2013 н.р. У номінації «Фізика» у районному етапі цього конкурсу взяли участь вчителі Якимівської ЗОШ №3 Гаєнко Т.О., Азовської ЗОШ Федорова Ж.С., Чорноземненської ЗОШ Герасименко Л.М, і посіли відповідно І, ІІ, ІІІ місця.

 Одним із показників професійного та методичного рівня педагогів є атестація. Вчителю Червоноармійської ЗОШ Арестенко Г.П. присвоєно звання «Старший вчитель». Підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителі фізики Якимівської ЗОШ №2 Пасохіна О.Х., Дриндін В.В., Володимирівської ЗОШ Євдокимено О.А.

Члени РМО вчителів фізики з метою підвищення фахової, психолого-педагогічної компетентності навчаються на курсах підвищення кваліфікації. За 2012-2013 н.р. курси за планом пройшли 9 вчителів (100%).

З метою вивчення досягнутого рівня засвоєння природничо-математичної освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість, було проведено моніторингове дослідження рівня знань учнів 8-х класів у Володимирівської ЗОШ та Шелюгівської ЗОШ з фізики.

Максимально можлива кількість балів, яку можна було отримати за тест, виконавши всі завдання правильно, становить 12. Аналіз діаграми дозволяє стверджувати, що восьмикласники закладів освіти району засвоїли зміст програми з фізики та опанували навчальний матеріал з предмета переважно на середньому (42,8%) та на достатньому (38,1%) рівнях (діаграма 1).

Середній бал, одержаний за тест, становить 5,5. Найбільша кількість учнів (23,8%) у вибірці отримала 4 бала.  Бали навчальних досягнень у стандартизованій шкалі від 1 до 12 розподілилися так: (гістограма 1).

Завдання моніторингової контрольної роботи були складені за темами 8 класу «Механічний рух», «Взаємодія тіл», «Робота і енергія» відповідно до програми. Перше завдання на знання визначень виконали правильно 18 учнів (85,7%), частково 3 учні (14,3%). Друге завдання на знання формул виконали 19 учнів (90,5%). Завдання на знання властивостей сили тяжіння правильно виконали 18 учнів (85,7%). Завдання на знання формул, одиниць вимірювання фізичних величин не викликали труднощів (95,2%). При виконанні завдань 5 і 6 повну правильну відповідь дали 17 учнів (81%). Завдання №7 виконали повністю і частково по 8 учнів (38,1%), не починали виконувати 5 учнів (23,8%). Підчас розв’язування задач (завдання 7-10) учні продемонстрували вміння записувати «Дано», правильно визначати шукану величину. Труднощі виникали під час виконання завдань з графіками, задача на визначення середньої швидкості. Задача на дію Архімедової сили виконана учнями частково. Завдання №10 повністю виконали 3 учні  (14,3%), частково – 4 учні (19%) та не починали виконувати – 13 учнів (66,7%).  (таблиця 1).  Вчителі спрямовували роботу на  розвиток фізичних здібностей учнів. З метою розвитку інтересу до предмету проводилась робота вчителів зі здібними та обдарованими учнями, а також залучення учнів до різних видів діяльності. В районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики в 2012-2013 навчальному році взяли участь 17 учнів з 13 ЗНЗ, що на 3 учні та на 3 школи більше порівняно з попереднім навчальним роком. Не взяли участь в олімпіаді учні Давидівської ЗОШ, Охрімівської ЗОШ, Переможненської ЗОШ, Радивонівської ЗОШ, Розівської ЗОШ, Червоноармійської ЗОШ, Чорноземненської ЗОШ та Петрівської ЗОШ. Переможців підготували вчителі Якимівської гімназії Кононіхіна І.І., Новоданилівської ЗОШ Строкань С.О., Якимівської ЗОШ №3 Гаєнко Т.О. За результатами участі у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики учень Якимівської гімназії посів ІІІ місце (вчитель Кононіхіна І.І.)

В районному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії в поточному році взяли участь всього 3 учнів з 3 шкіл району, активність вчителів астрономії у підготовці до олімпіади не можна вважати задовільною. Призером (ІІІ місце) стала учениця 11 класу Якимівської гімназії Селевич Ганна, вчитель Кононіхіна І.І.

 У районному конкурсі-захисті реферативних робіт взяли участь 5 учнів з 4 закладів освіти: Азовської ЗОШ, Якимівської гімназії, Новоданилівської ЗОШ та Червоноармійської ЗОШ. Всі учні стали переможцями, керівники Кононіхіна І.І. (І місце), Федорова Ж.С. (І, ІІ місце), Строкань С.О. (ІІ місце), Арестенко Г.П. (ІІІ місце).

Участь учнів шкіл району у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», у Всеукраїнському конкурсах «МАН-Юніор», «Технік – Юніор», «Астроном – Юніор», за рахунок учнів Якимівської гімназії, оцінена оргкомітетами цих конкурсів як активна. Координатор конкурсів, вчитель фізики та астрономії Якимівської гімназії Кононіхіна І.І. отримала подяку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «За активну участь у пропагуванні науки та залученні обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності». Участь ЗНЗ району у цьому конкурсі проаналізована у таблиці (додаток 1). Заслуговують подяки за організацію та підготовку учнів до участі в конкурсі шкільні координатори Якимівської гімназії, Новодинилівської  ЗОШ, Червоноармійської ЗОШ, Володимирівської ЗОШ, Атманайської ЗОШ, Чорноземненської ЗОШ, Розівської ЗОШ  відповідно Кононіхіна І.І., Строкань С.О., Арестенко Г.П., Євдокименко О.А., Карабут Г.А., Герасименко Л.М., Федорова Ж.С., Устиченко Г.В. Не взяли участь у конкурсі учні Охрімівської ЗОШ, Ленінської ЗОШ та Якимівської ЗОШ №1.

У Всеукраїнському конкурсі «Технік – Юніор» у 2012-2013 н.р. учасників 262 це на 30 учнів більше ніж у попередньому році. Взяли участь учні Якимівської гімназії (182), Азовська ЗОШ (34), Шелюгівської ЗОШ (15), Великотернівської ЗОШ (14), Володимирівської ЗОШ (14), Якимівської ЗОШ №2 (11). Залишається низькою активність ЗНЗ у цьому конкурсі, 15 шкіл участі в ньому не взяли. (додаток 2). Та другий рік беруть участь учні 11 класу Якимівської гімназії у номінації «Астроном – Юніор» - 35 учнів (додаток 3).

У 2012-2013 н.р. у роботі РМО вчителів фізики та астрономії були певні недоліки:

- залишається низьким рівень підготовки учнів до шкільного та районного етапів Всеукраїнської олімпіади з фізики та астрономії;

- залишається недостатній рівень участі вчителів фізики та астрономії району у залученні та підготовці у Всеукраїнськіх фізичних конкурсів та Ман –Юніор;

- потребує подальшого вдосконалення робота РМО в частині методичної підтримки вчителів в питанні забезпечення підвищення їх професійного та творчого рівнів;

У 2013-2014 н.р. РМО вчителів фізики та астрономії продовжуватиме працювати над науково-методичною темою: «Науково-методичне забезпечення розвитку творчої особистості учня на уроках фізики та астрономії засобами відкритого освітнього середовища».

З метою підвищення ефективності роботи РМО вчителів фізики та астрономії потрібно змінити підходи до вирішення існуючих проблем:

- доцільною є підготовка групою вчителів фізики районного методичного об’єднання єдиних завдань для олімпіад з фізики шкільного етапу, перевірки результатів їх розв’язування в усіх ЗНЗ району та аналіз олімпіад них робіт шкільного етапу дозволить побачити недоліки у підготовці учнів і надати необхідну методичну та практичну допомогу;

- запровадити практикум з вирішення задач з фізики та астрономії на засіданнях РМО;

- на кожному засіданні РМО планувати та розглядати рішення 1-2 задачі високого рівня з фізики та астрономії;

-->

Пошук

Погода

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту
http://evaraimetod.ucoz.ru/

Copyright MyCorp © 2019 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz