Вівторок, 20.08.2019, 01:31
Сайт РМО вчителів фізики Якимівського району
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Аналіз роботи 2011-2012 Реєстрація Вхід
Форма входу

Меню сайту

Статистика

Сонячна система

Аналіз роботи

районного методичного об’єднання вчителів фізики та

астрономії у 2011-2012 навчальному році.

 РМО вчителів фізики та астрономії у 2011-2012 навчальному році поєднувало 25 викладачів. З них мають кваліфікаційну категорію

«спеціаліст» -                        8 (32 %); 

«спеціаліст ІІ категорії»  -        1 (4%);

«спеціаліст І категорії» -         10 ( 40%);

«спеціаліст вищої категорії» - 6 (24 %), 

       педагогічне звання «старший вчитель» - 4 (16%) та «вчитель-методист» - 1 (4%)

У 2011-2012 навчальному році відповідно до районної науково-методичної теми методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії працювало над науково-методичною темою «Науково-методичне та психолого-педагогічне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках фізики та астрономії як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення учнів».

Робота РМО була спрямована на виконання таких завдань:

-              посилення вивчення методики застосування інтерактивних комунікаційних технологій на уроках через відвідування уроків, творчі звіти вчителів, які атестуються;

-              активізація діяльності вчителів із підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України та участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор» («Технік – Юніор», «Астроном – Юніор»);

-              продовження використання різноманітних форм проведення засідань РМО для забезпечення підвищення професійного, творчого, культурного рівня вчителя.

     На реалізацію цих завдань протягом 2011-2012 навчального року відбулося три засідання методичного об’єднання з тем:

-              «Вплив вимог до створення ефективного уроку на творчу працю вчителів фізики та астрономії»;

-              «Особливості пізнавальної діяльності учнів підліткового віку в навчанні фізики»;

-              «Навчальна і розвивальна функції тестового контролю знань з фізики».

 Два засідання були практичними на базі Давидівської ЗОШ та Горьківської ЗОШ де учасники відвідали відкриті уроки з мультимедійною підтримкою вчителів Яременко Т.В., Луханіної Г.М., Дишлюк С.М. та виховний захід вчителя Бражко Т.І.

З метою підвищення професійного рівня вчителів на засіданнях РМО розглянуто наступні питання:

-     «Сутність навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчанні фізики в основній школі» (Дриндін В.В.);

-     «Предмет, продукт і результат навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні фізики» (Гаєнко Т.О.);

-     «Методи дослідження емпіричного і теоретичного рівнів пізнання» (Карабут Г.А.);

-     «Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення»(Пасохіна О.Х.);

-      «Особливості використання тестових завдань з двома відповідями» (Бартиш А.О.);

-     «Принцип фасетності в розробці тестових завдань» (Арестенко Г.П.).

Найбільш змістовними були виступи:

-      «Вплив вимог до створення ефективного уроку на творчу роботу вчителя фізики і астрономії» (Федорова Ж.С.);

-     «Основні функції контролю знань. Реалізація розвивальної функції тестового контролю знань» (Гаєнко Т.О.);

-     «Установлення усвідомлюваних учителями між предметних зв’язків та зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів» (Дриндін В.В.).

З метою розкриття особливостей компетентнісного підходу в навчанні фізики учнів підліткового віку на належному науково-теоретичному, методичному рівнях були проведені засідання РМО у Давидівській та Горьківській ЗОШ. Члени РМО відвідали і проаналізували уроки учителів Яременко Т.В., Дишлюк С.М. та Луханіної Г.М. і виховний захід учителя Бражко Т.І., які показали високий методичний рівень та фахову предметну підготовку педагогів.

Входженню педагогів в єдиний інформаційний освітній простір сприяє організація роботи сайту районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії та віртуального методичного об’єднання на обласному методичному порталі Заповікі (відповідальна Гаєнко Т.О.).

Робота РМО в цілому сприяла підвищенню професійного рівня вчителів як на засіданнях, так через самоосвіту та впровадження новітніх педагогічних технологій.

Члени РМО вчителів фізики та астрономії з метою підвищення фахової, психолого-педагогічної компетентності навчаються на курсах підвищення кваліфікації. За 2011-2012 н.р. курси за планом пройшли 5 вчителів (100%).

Як результат роботи районного методичного об’єднання вчителем Червоноармійської ЗОШ Арестенко Г.П. у 2011-2012 н.р. видано посібник «Інструкції до лабораторних робіт з фізики 7-9 класи» (Харків, ТОВ «Видавнича група «Основа», 2011) який містить розроблені детальні інструкції до кожної роботи. Посібник рекомендований для вчителів фізики, методичному активу, студентам і учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Якимівської районної державної адміністрації, на виконання наказу відділу освіти від 10.10.2011 №243 «Про проведення атестації Розівської ЗОШ І-ІІІ ст.» з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів закладу, його відповідності вимогам державних стандартів, навчальних програм з фізики було здійснено вивчення цього питання.

Перевіркою встановлено, що зміст календарно-тематичних планів вчителя фізики відповідає діючим навчальним програмам. Записи в класних журналах відповідають змісту календарних планів. Класні журнали ведуться відповідно до вимог щодо ведення класних журналів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Вчитель має достатню науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання основних теоретичних фізичних понять, передбачених програмою, використовує різні форми і методи навчання, сприяє підвищенню в них інтересу до вивчення фізики, враховує вікові та індивідуальні особливості учнів. Типові помилки, допущені в контрольній роботі стосуються пояснення розв’язання задачі, математичних перетворювань формул.

    З метою вивчення досягнутого рівня природничо-математичної освіти було проведено моніторингове дослідження рівня знань учнів 8-х класів Якимівської ЗОШ №3, Горьківської та Радивонівської ЗОШ з фізики за завданнями, розробленими ЗОІППО.

Початковий рівень навченості з фізики в 4 учнів (13,8%), достатній і високий – у 13 учнів (44,5%). Найкраще із завданнями з фізики впоралися учні Горьківської ЗОШ (майже 62% учнів мають результати достатнього і високого рівнів), при цьому початкового рівня навченості найбільше в учнів цієї ж школи (15,4%) (малюнок 1).

\s

Малюнок 1. Підсумкові результати з фізики

У 2011-2012 навчальному році переможців І і ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики підготувала вчитель Якимівської гімназії Кононіхіна І.І. (додаток 1). В порівнянні з минулим навчальним роком кількість учасників олімпіади з фізики збільшилась на 5 учнів, також збільшилась і кількість шкіл на 2, але залишається на низькому рівні (14 учнів з 10 шкіл (48%)). Не брали участь в олімпіаді з фізики учні 11 шкіл району (52%).

З метою розвитку інтересу до предмета та популяризації фізичних знань учителі готували здібних та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях. Результати районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України (реферативні роботи) показали, що виріс науковий, дослідницький, виконавчий рівень представлених робіт, але активність учасників збільшилась ненабагато (на одного учня). До захисту були представлені 5 робіт на секціях теоретичної фізики та експериментальної фізики. За результатами конкурсу переможцями визнано 4 учні (керівники Кононіхіна І .І. (І м.), Гаєнко Т.О. (ІІ м., ІІІ м.), Арестенко Г.П. (ІІІ м.)) (додаток 2).

Участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» взяли 340 учнів з 17 ЗНЗ району, що на 38 учнів більше, ніж у попередньому році (додаток 3). Найбільш активними учасниками є Якимівська гімназія (148), Азовська ЗОШ (24), Великотернівська ЗОШ (18), Червоноармійська ЗОШ(14); п’ятий рік поспіль не беруть участі у цьому конкурсі учні Охрімівської, Ленінської, Переможненської ЗОШ (додаток 3).

У Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор» у 2011-2012 навчальному році у номінації «Технік – Юніор» взяли участь 232 учні, це на 177 учнів більше, ніж у попередньому році (додаток 4) та вперше взяли участь у номінації «Астроном» 34 учні Якимівської гімназії (додаток 5).

У 2011-2012 н.р. у роботі РМО вчителів фізики та астрономії були певні недоліки:

-      потребує вдосконалення методична обізнаність вчителів фізики  використання інтерактивних комунікаційних технологій на уроках вчителями фізики та астрономії району;

-      потребує активізації робота з використання в діяльності вчителів питань їхньої самоосвіти;

-      недостатнє методичне забезпечення роботи вчителів фізики та астрономії з обдарованими учнями.

У 2012-2013 н.р. методичному об’єднанню вчителів фізики слід спрямувати свою діяльність на вирішення таких завдань:

-         поширення досвіду роботи вчителів, які ефективно використовують можливості ІКТ у навчально-виховному процесі;

-         підготовка вчителів фізики до роботи в умовах реформування шкільної фізичної освіти та оволодіння нормативними документами;

-         методичне забезпечення учителів щодо реалізації компетентнісної моделі навчання в контексті шкільної фізичної освіти;

-         посилення методичного забезпечення роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів;

-         активізація роботи віртуального методичного об’єднання вчителів фізики.         


Пошук

Погода

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту
http://evaraimetod.ucoz.ru/

Copyright MyCorp © 2019 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz